Ordliste

Ordliste

Bekrefte eget kjønn

er prosessen fra man selv kjenner hvilket kjønn som er riktig. Du starter prosessen mot det kjønnet du føler du er. Du bekrefter det kjønnet du ikke fikk ved fødsel.Biologisk kjønn

er en fysiologisk kategori, som vil si at det utelukkende fokuserer på anatomi, kromosomer og hormoner.Cisperson

Motsatsen til ordet "transperson". Cis betyr "på den samme siden av". Det kan f.eks. være et menneske som er født med jentekropp, som føler seg som jente.
De fleste cispersoner tenker ikke over at de har en kropp som stemmer overens med kjønnsidentiteten deres.Den medisinske diagnosen Transesksualisme (F64.0 i ICD-10)

beskriver en situasjon der en person oppfatter å ha en kjønnsidentitet som ikke samsvarer med det kjønn vedkommende er tilskrevet ved fødsel.

En betingelse for å få diagnosen er at du har kjønnsdysfori, som defineres som et ubehag ved at kroppens anatomiske kjønn og din egen opplevelse av kjønnsidentitet ikke matcher.

En ny betegnelse for fenomenet der det ikke er samsvar mellom tillagt kjønn ved fødsel og opplevd kjønn senere i livet er «kjønnsinkongruens».Hen / hin

er et kjønnsnøytralt pronomen som noen transpersoner foretrekker fremfor hun og han.Kjønnsdysfori

Dysfori betyr ubehag, og kjønnsdysfori er ubehag ved at anatomisk kjønn og egen opplevelse av kjønnsidentitet ikke samsvarer.

Graden av ubehag varierer, og hvordan en person håndterer slik kjønnsdysfori er avhengig av en rekke indre og ytre faktorer,

som hvor mye individet føler seg ubekvem med (eller i) sin kropp og hvor mye toleranse omgivelsene viser for utradisjonell kjønnsadferd og uttrykk.Kjønnsidentitet

forstås som individets mentale opplevelse av eget kjønn. Det er en del av menneskers personlighet. Kjønnsidentitet er en persons opplevelse av å være mann eller kvinne, mannlig eller kvinnelig, begge deler eller ingen av delene, av å ha flytende identitet, eller å tilhøre et alternativt kjønn.
Kjønnsidentitet er ikke det samme som biologisk kjønn eller kjønnsbestemt atferd. 
Kjønnsidentitetsutfordringert omhandler problemstillinger du kan møte i forhold til din kjønnsidentitet.Kjønnsinkongruens

er mangel på samsvar mellom det kjønn kjønnsorganene tilsier og ens egen oppfatning om hvilket kjønn man har.

Om man for eksempel har penis, men føler seg som kvinne, er det et eksempel på kjønnsinkongruens.Kjønnskorrigerte kvinner og menn

er personer som lever livet i sitt foretrukne kjønn.Kjønnsnormer

er forventingene vi har til kjønnet personen har. De fleste deler kjønn i to kategorier: mann og kvinne.

Det er forskjellige forventinger til de forskjellige kjønnene, som kan basere seg på utsendte, yrkesvalg, hvilke roller de har i offentligheten og hvilke interesser de skal ha.

Hvilke forventinger de forskjellige kjønnene har, varierer også ut ifra kultur og er stadig i endring.Kjønnsrollebestemt atferd

er samling av normer og forventninger knyttet til det å være mann eller kvinne, gutt eller jente. Kjønnsrollene bestemmer gjerne tankemønstre, følelser og atferd. De gir også forventninger til hva man bør mene og interessere seg for.Seksuell orientering

Seksuell orientering og kjønnsidentitet er forskjellige ting.

Hvilket kjønn du føler deg som, er noe annet enn hvilke mennesker du tiltrekkes av, og vil være sammen med i en kjærlighetsrelasjon.Transperson

brukes som samlebegrep for ulike kjønnsoverskridende uttrykk.  Blant annet mennesker som blir født med en kjønnsidentitet som ikke samsvarer med det biologiske kjønnet.
Tidligere ble begrepet transvestitt brukt, men i de senere årene har det blitt mer vanlig å bruke uttrykket transperson.Transseksualisme

er personer som er klare i sitt valg av kjønnstilhørighet og kjønnsidentitet. Frem til 2018 var transseksualisme en diagnose, men dette er nå fjernet. Likevel blir transpersoner kategoriser transseksuell for å motta behandling på Rikshospitalet i Norge.«Å passere»

innebærer å bli oppfattet som det kjønn man presenterer seg som.

For eksempel dersom en person er født med en mannskropp, men presenterer seg som kvinne, og utvilsomt blir oppfattet som en kvinne av andre mennesker, har personen «passert som kvinne».

 

© Copyright. All Rights Reserved.

Kontakt oss

 

Email: studentbedrift@transikon.no

Facebook: Transikon SB

 

Organisasjonsnummer: 922 070 873

Samarbeidspartnere

 

Ungt Entreprenørskap

Universitetet i Sørøst-Norge, Porsgrunn