Om oss

Om oss

 Transikon SB - hvem er vi?

 

 

Vi er en studentbedrift drevet av fire tredjeårs barnevernsstudenter ved Universitetet i Sørøst- Norge, campus Porsgrunn. 

 

Studentbedrift tar utgangspunkt i en erfaringsbasert læringsstrategi hvor studentene må være aktive i tilegningen av ny kunnskap. Fokuset ligger på læringen som skjer i arbeidsprosessen når bedriften blir startet opp, drevet og avviklet. Gjennom å drive egen studentbedrift får studentene brukt teoretisk kunnskap i praksis samt se hvordan markedet responderer på deres forretningsidé.

 

Vår foretningsidé er denne nettsiden, som inneholder en god del samlet kvalitetssikret informasjon. Hovedfokuset er transpersoner og pårørende. Vår visjon er å bedre transpersoners livskvalitet. I tillegg har vi utarbeidet pårørendeguider for at alle som blir berørt av prosessen skal føle seg ivaretatt og få svar på ting som kan være vanskelig under prosessen. 


Selv om du ikke er transperson eller pårørende, må du gjerne lese deg opp på tematikken og blir kjent med prosessen. Kunnskap er makt, og fører til mer aksept og åpenhet! 

 

Har du spørsmål, send oss gjerne en melding!

         Malin Brettvik - Daglig leder

 

Malin Brettvik (21) er vår daglige leder i bedriften. Hun er barnevernspedagogstudent tredje, og siste året på Universitetet i Sørøst-Norge, Porsgrunn.

Hennes ansvar som daglig leder er å påse trivselen på arbeidsplassen, samt kvaliteten på arbeidet. Malin er også bedriftens kontaktperson ved formelle henvisninger.

 

Mobil: 993 12 517


       Synne Haugland - Økonomiansvarlig

Synne Haugland (25) er vår økonomiansvarlig i bedriften. Hun er barnevernspedagogstudent tredje, og siste året på Universitetet i Sørøst-Norge, Porsgrunn. Synne har i tillegg en bachelorgrad i visuelle kunstfag og design, og årsstudium i bedriftsøkonomi.

Hennes ansvar som økonomiansvarlig er å føre bedriftens regnskap og ha oversikt over økonomien.

        Hanne Johnsen - Produktansvarlig

Hanne Johnsen (22) er vår produktansvarlig i bedriften. Hun er barnevernspedagogstudent tredje, og siste året på Universitetet i Sørøst-Norge, Porsgrunn.

Hennes ansvar som produktansvarlig er å sikre utviklingen av bedriftens produkt. Hanne skal i tillegg sørge for oppdatert informasjon vedrørende behovet bedriften skal dekke. 

       Elena Andorsen - Markedsansvarlig

Elena Andorsen (21) er vår markedsansvarlig i bedriften. Hun er barnevernspedagogstudent tredje, og siste året på Universitetet i Sørøst-Norge, Porsgrunn.

Hennes ansvar som markedsansvarlig er å promotere produktet til bedriften, i tillegg til å oppdatere våre sosiale medier (Facebook).

 

© Copyright. All Rights Reserved.

Kontakt oss

 

Email: studentbedrift@transikon.no

Facebook: Transikon SB

 

Organisasjonsnummer: 922 070 873

Samarbeidspartnere

 

Ungt Entreprenørskap

Universitetet i Sørøst-Norge, Porsgrunn