Hva vil det si å være trans

Hva vil det si å være trans?

Å være trans betegner personer som blir født med en kjønnsidentitet som ikke samsvarer med det biologiske kjønnet. Kjønnsidentitet er en persons opplevelse av å være mann eller kvinne, mannlig eller kvinnelig, begge deler eller ingen av delene, av å ha flytende identitet, eller av å tilhøre et alternativt kjønn.


Dette er en prosess som skjer allerede tidlig i fosterstadiet. Det er naturen selv som sørger for dette. De fleste transpersoner har klare minner om å være «annerledes» helt fra barndommen av, ofte så tidlig som tre til fem års alderen. Transperson er noe man er, ikke noe man gjør seg til.


Kjønnsidentiteten er en del av menneskets personlighet og er uløselig knyttet til denne. Som andre personlighetstrekk kan den kontrolleres, styres og påvirkes, men ikke fjernes. En transperson er derfor transperson hele livet, og vil uttrykke dette på sin individuelle måte. Det er individuelt hva transpersoner definerer seg som etter gjennomført kjønnsoperasjon, eksempelvis som mann eller kvinne, transmann eller transkvinne.


Det å være transperson handler i hovedsak om kjønnsidentitet – hva man føler seg som.
Hentet fra: 

Arntzen, M. & Kahrs, K. (2013). De usynlige kjønn. Bergen: Fagbokforlaget. 

 

© Copyright. All Rights Reserved.

Kontakt oss

 

Email: studentbedrift@transikon.no

Facebook: Transikon SB

 

Organisasjonsnummer: 922 070 873

Samarbeidspartnere

 

Ungt Entreprenørskap

Universitetet i Sørøst-Norge, Porsgrunn