Mann til kvinne

Mann til kvinne

Male to Female (MtF):

På norsk "mann til kvinne".

En vanlig måte å forklare hvilket biologisk kjønn personen har, eller har hatt, i tillegg til hvilke(t) kjønn personen kjenner seg som, eller som personen anser seg selv å være. I dette tilfellet gjelder det personer som er født biologisk mann, som nå er kvinne.


Hentet fra:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a55cb89cab14498caf47f2798e8da7af/halsan-halsans-bestamningsfaktorer-transpersoner-15038-webb.pdf?fbclid=IwAR0NrA63mzGdZ10wLWvJpIu05mVsYC4GPs-P_XiKTCN9veWjeD6QmLudpdA

Bilde hentet fra KK

Kirurgisk behandling

Etter ca. et års hormonell behandling hvor det er stabilitet i alle livsområder, henvises du til kirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Avdeling for rekonstruktiv-og plastikkirurgi.


Hvis du er født biologisk som mann kan du tilbud om brystaugmentasjon. Brystaugmentasjon utføres dagkirurgisk.


Du må ha fylt 18 år for å kunne gjennomføre de kirurgiske inngrepene. Det finnes ingen absolutt øvre aldersgrense for kirurgisk behandling, men NBTS (Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme) har erfaring med at forekomsten av komplikasjoner, både fysiske og psykiske, kan øke med alderen. Kirurgene vurderer individuelle og helhetlige risikoer for den enkelte pasient.Hentet fra:

https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/transseksualisme-voksne#sjekkliste-for-henvisning---fastlege-eller-annen-helsetjeneste-henviser-til-utredning

 

© Copyright. All Rights Reserved.

Kontakt oss

 

Email: studentbedrift@transikon.no

Facebook: Transikon SB

 

Organisasjonsnummer: 922 070 873

Samarbeidspartnere

 

Ungt Entreprenørskap

Universitetet i Sørøst-Norge, Porsgrunn