Kvinne til mann

Kvinne til mann

Female to Male (FtM):

På norsk "kvinne til mann". 

En vanlig måte å forklare dette er hvilket biologisk kjønn personen har eller hadde samt hvilket kjønn personen kjenner seg som eller anser seg å ha. I dette tilfellet gjelder det noen som er født biologisk kvinne som nå er mann.Hentet fra:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a55cb89cab14498caf47f2798e8da7af/halsan-halsans-bestamningsfaktorer-transpersoner-15038-webb.pdf?fbclid=IwAR0NrA63mzGdZ10wLWvJpIu05mVsYC4GPs-P_XiKTCN9veWjeD6QmLudpdA

Kirurgisk behandling

Etter ca. et års hormonell behandling hvor det er stabilitet i alle livsområder, henvises du til kirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Avdeling for rekonstruktiv-og plastikkirurgi.


Hvis du er født biologisk som kvinne tilbys du maskulinisering av bryst og fjerning av eggstokker og livmor. Fjerning av livmor er frivillig.


Du må ha fylt 18 år for å kunne gjennomføre de kirurgiske inngrepene. Det finnes ingen absolutt øvre aldersgrense for kirurgisk behandling, men NBTS (Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme) har erfaring med at forekomsten av komplikasjoner, både fysiske og psykiske, kan øke med alderen. Kirurgene vurderer individuelle og helhetlige risikoer for den enkelte pasient.Hentet fra:

https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/transseksualisme-voksne#sjekkliste-for-henvisning---fastlege-eller-annen-helsetjeneste-henviser-til-utredning

 

© Copyright. All Rights Reserved.

Kontakt oss

 

Email: studentbedrift@transikon.no

Facebook: Transikon SB

 

Organisasjonsnummer: 922 070 873

Samarbeidspartnere

 

Ungt Entreprenørskap

Universitetet i Sørøst-Norge, Porsgrunn