Barn og unge under 18 år

Barn og unge under 18 år

Alle pasienter under 18 år, både nye henviste og de som allerede er under utredning og/eller til behandling på NBTS (nasjonal behandlingstjeneste), blir ivaretatt i «Teamet for kjønnsidentitetsutredninger av barn og unge» (KID-Teamet) på Barne- og ungdomsklinikken, under Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP). KID-Teamet tar imot alle som opplever kjønnsidentitetsutfordringer, kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori. 


Det finnes ingen nedre aldersgrense for å henvises til teamet, derimot finnes det aldersgrenser for ulike typer av behandling.

Det forutsettes at alle pasienter som henvises til «Teamet for kjønnsidentitetsutredninger av barn og unge (KID-Teamet) har en behandlingskontakt på BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) lokalt som utredningsteamet kan samarbeide med.

Ventetider frem til første time varierer avhengig av hvor mange som går i utredning hos teamet. Utredningsteamet skal sende ut en innkallelse med posten med opplysninger om dato, tid og plass for første treff. Mellom tre til seks måneders ventetid er vanlig. Parallelt med denne ventetiden anbefaler Rikshospitalet at man fortsatt har kontakt på lokal BUP for fortsatt utforsking av kjønnsidentitet og eventuell behandling av tilleggslidelser. Til første samtale innkalles pasientens behandler på lokal BUP sammen med pasienten og begge foresatte.

 


UTREDNING

På det første møtet skal du få informasjon om hva utredningen går ut på. Hvor lang tid utredningen tar, varierer fra person til person. Hvilke momenter som inngår og hvor lang tid utredningen tar avhenger av dine behov.

Utredningen vil kunne ta lengre tid dersom du selv eller utredningsteamet er usikre på om kjønnskorrigering virkelig er det du trenger for å kunne ha det bra. Noen ganger er det behov for innhenting av ytterligere utredninger fra lokal BUP, eller behandling av andre vansker parallelt med utredningen i KID-teamet.
Samtalene har som mål å utrede kjønnsinkongruens og behandle kjønnsdysfori. Samtidig vil utredningen kartlegge eventuelle andre biologiske, psykologiske eller sosiale utfordringer.

Foreldrene dine blir spurt om kjønnsidentiteten din, om den tidligere utviklingen din, og om hvordan du fungerer psykisk, fysisk og sosialt.BEHANDLING

For noen barn og unge er det mulig å minimere uønsket pubertetsutvikling ved hjelp av pubertetsstoppende hormoner. Meningen med denne behandlingen er å unngå utvikling av bryster hos dem med tildelt kjønnstilhørighet jente, og behåring, mørk stemme og penisvekst hos dem som er tildelt kjønnstilhørighet gutt, og gi en utsettelse for å følge utviklingen av kjønnsdysfori.


  Barn og unge under 16 år 
Pubertetsstoppende hormonbehandling ved kjønnsdysfori innebærer behandling som reversibelt stopper puberteten. Behandlingen kan innledes først når det er fysiologiske tegn på at puberteten din har startet. En strikt aldersgrense ikke kan derfor ikke settes. Det er viktig at pubertetsutviklingen har startet, dels for å være sikker på at pubertetsutviklingen fungerer som den skal, og dels for at den gir verdifull informasjon om hvordan du reagerer på den kroppslige utviklingen. Hos barn eller ungdom med kjønnsdysfori øker oftest ubehaget mot egen kropp når puberteten inntrer.
Pubertetsutsettelse kan fortsette i noen få år. På et tidspunkt tas en avgjørelse om enten å avslutte all hormonbehandling eller gå over til feminiserende/maskuliniserende hormoner. Pubertetsutsettelse fører ikke nødvendigvis til videre kjønnsbekreftende behandling.


  Ungdom over 16 år  

Dersom du oppfyller kriteriene for diagnosen transseksualisme, og viser stabilitet psykisk, somatisk og sosialt, blir du anbefalt til endokrinologisk vurdering dersom du har fylt 16 år. Ved 16 års alder har du nådd helserettslig alder og kan gi ditt eget samtykke. Det vil ved behov bli foretatt individuell vurdering av modenhet. Ideelt sett bør beslutningen om behandling tas av deg, familien din og behandlingsteamet sammen.


Hos personer med tildelt kjønnstilhørighet jente forventes følgende fysiske endringer:

 • Dypere stemme
 • Forstørring av klitoris (variabel)
 • Økt hårvekst i ansiktet og på kroppen
 • Opphør av menstruasjon
 • Svinn av brystvev
 • Økt libido
 • Redusert mengde kroppsfett i forhold til muskelmasse

Hos personer med tildelt kjønnstilhørighet gutt forventes følgende fysiske endringer:

 • Vekst av bryster (variabel)
 • Reduksjon av libido og ereksjoner
 • Nedsatt testikkelstørrelse
 • Mer kroppsfett i forhold til muskelmasse
  Hvis tildelt kjønnstilhørighet jente 
For dem med tildelt kjønnstilhørighet jente finnes mulighet for å fjerne brystene (mastektomi) ved 16 års alder, men Rikshospitalet anbefaler minst ett år med hormonbehandling før dette. Hensikten med denne foreslåtte rekkefølgen er å gi ungdom tilstrekkelig mulighet til å oppleve og sosialt tilpasse seg en mer maskulin kjønnsrolle før de gjennomgår irreversibel kirurgi. Fra 18 års alder tilbys du også fjerning av eggstokker og livmor. Fjerning av livmor er frivillig. På grunnlag av lovendringene vedrørende juridisk kjønn fra 1. juli 2016 er det ikke lenger påkrevd at personer som ønsker å skifte juridisk kjønnsstatus først må gjennomgå sterilisering.


  Hvis tildelt kjønnstilhørighet gutt 
Hvis du er født biologisk som gutt får du ved 18 års alder tilbud om brystaugmentasjon og to seanser konverteringsoperasjon av underlivet. Brystaugmentasjon utføres dagkirurgisk.Hentet fra:

https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/transseksualisme-kjonnsdysfori-og-kjonnsinkongruens-utredning-og-behandling-av-barn-og-unge-under-18-ar


 

© Copyright. All Rights Reserved.

Kontakt oss

 

Email: studentbedrift@transikon.no

Facebook: Transikon SB

 

Organisasjonsnummer: 922 070 873

Samarbeidspartnere

 

Ungt Entreprenørskap

Universitetet i Sørøst-Norge, Porsgrunn